Salary Grade 2023 para sa Philippine National Police (PNP)

Salary Grade 2023 para sa Philippine National Police (PNP)

Kamusta mga ka-Pulis! Today, we will dive into the much-awaited topic of “Salary Grade 2023 for the Philippine National Police”.

Balita na! As we enter the new year, it’s time to know what’s in store for our hardworking men and women in uniform. Sabi nga nila, “May pera sa Pasko at Bagong Taon!” So, let’s find out what changes and improvements await our beloved PNP family regarding compensation and benefits.

Former Philippine President Rodrigo Roa Duterte signed Joint Resolution No. 1, which increased the base pay of military and uniformed personnel in the government.

Halina’t alamin ang mga updates at pagbabago para sa ating magiting na Pulis sa taong 2023! Together, let’s see how these salary adjustments will uplift the morale and inspire even more dedication in serving and protecting our nation. Tara na! Exciting times ahead for the PNP! Sama-sama tayong tunghayan ang detalyadong balita tungkol sa Salary Grade 2023!

Read Also: How to apply for the Philippine Military Academy (PMA)

Salary Grade 2023 para sa Philippine National Police

Naglabas ng bagong mga abbreviations at classifications para sa mga ranggo ang PNP, kung saan ngayon ay may dagdag na salitang “Police” sa unahan ayon sa bagong batas. Ang updated na PNP Salary Grade para sa 2023, kasama na rin ang mga bagong rank classifications at abbreviations sa PNP, ay makikita sa ibaba.

PNP Rank (Old)New RankSalary
Police Officer I(PO1)Patrolman/Patrolwoman, PatPhp 29,668
Police Officer II (PO2)Police Corporal, PCplPhp 30,867
Police Officer III(PO3)Police Staff Sergeant, PSSgPhp 32,114
Senior Police Officer I (SPO1)Police Master Sergeant, PMSgPhp 33,411
Senior Police Officer II (SPO2)Police Senior Master Sergeant, PSMSPhp 34,079
Senior Police Officer III (SPO3)Police Chief Master Sergeant, PCMSPhp 34,761
Senior Police Officer IV (SPO4)Police Executive Master Sergeant, PEMSPhp 38,366
Police Inspector (PINSP)Police Lieutenant, PLTPhp 49,528
Police Senior Inspector (PSINSP)Police Captain, PCPTPhp 56,582
Police Chief Inspector (PCINSP)Police Major, PMAJPhp 62,555
Police Superintendent (PSUPT)Police Lieutenant Colonel, PLTCOLPhp 71,313
Police Senior Superintendent (PSSUPT)Police Colonel, PCOLPhp 80,583
Police Chief Superintendent (PCSUPT)Police Brigadier General, PBGENPhp 91,058
Police Director (PDIR)Police Major General, PMGENPhp 102, 896
Police Deputy General (PDDG)Police Lieutenant General, PLTGENPhp 125,574
Police Director General (PDG)Police General, PGENPhp 149,785

Longevity Pay (Long Pay)

Ang Longevity Pay, o mas kilala bilang Long Pay, ay karagdagang kompensasyon na ibinibigay sa mga kawani ng Philippine National Police (PNP) na nakasuot ng uniporme at patuloy na nagbigay ng matapat at kasiya-siyang serbisyo sa organisasyon.

Ang benepisyong ito ay iginagawad sa mga kawani ng PNP na naglingkod ng hindi kukulangin sa limang taon, at ang halaga ng Long Pay ay tumataas ayon sa haba ng serbisyo. Layunin ng benepisyong ito na magbigay-insentibo sa mga kawani ng PNP na manatili sa serbisyo at magbigay ng mataas na kalidad na performance sa loob ng mahabang panahon.

Ang mga kawani na nakasuot ng uniporme sa departamento ay karapat-dapat sa Longevity Pay, na katumbas ng sampung porsyento (10%) ng kanilang batayang buwanang sahod para sa bawat limang (5) taon ng serbisyo. Ang pagkukwenta ng haba ng serbisyo ay nagsisimula mula sa petsa ng unang appointment ng kawani sa AFP o appointment sa pulisya, bumbero, kulungan, o iba pang kaugnay na serbisyo hanggang sa pagkakasama ng PC at INP. Gayunpaman, ang kabuuang Longevity Pay na ibinigay ay hindi dapat lumampas sa limampung porsyento (50%) ng batayang sahod.”

RANKBase Pay (2021)LONGPAYLONG PAY (2021)
Police General (PGEN)₱149,7855₱74,892
Police Lieutenant General (PLTGEN)₱125,5745₱62,787
Police Major General (PMGEN)₱102,8965₱51,448
Police Brigadier General (PBGEN)₱91,0585₱45,529
Police Colonel (PCOL)₱80,5835₱40,291
Police Lieutenant Colonel (PLTCOL)₱71,3134₱33,096
Police Major (PMAJ)₱62,5553₱20,706
Police Captain (PCPT)₱56,5822₱11,882
Police Lieutenant (PLT)₱49,5281₱4,953
Police Executive Master Sergeant (PEMS)₱38,3665₱19,183
Police Chief Master Sergeant (PCMS)₱34,7614₱16,133
Police Senior Master Sergeant (PSMS)₱34,0794₱15,816
Police Master Sergeant (PMSg)₱33,4113₱11,059
Police Staff Sergeant (PSSg)₱32,1142₱6,744
Police Corporal (PCpl)₱30,8671₱3,087
Patrolman / Patrolwoman (Pat)₱29,668 

Regular Allowances

In addition to the basic salary, all uniformed PNP members receive these allowances regularly.

Quarter Allowance

This allowance is given to PNP personnel who are not provided with government quarters. The budget amount depends on the personnel’s rank and location.

RANKRATES
Police General (PGEN)₱1,500 per month
Police Lieutenant General (PLTGEN)₱1,300 per month
Police Major General (PMGEN)₱1,200 per month
Police Brigadier General (PBGEN)₱1,050 per month
Police Colonel (PCOL)₱900 per month
Police Lieutenant Colonel (PLTCOL)₱800 per month
Police Major (PMAJ)₱700 per month
Police Captain (PCPT)₱650 per month
Police Lieutenant (PLT)₱600 per month
Police Executive Master Sergeant (PEMS)₱500 per month
Police Chief Master Sergeant (PCMS)₱500 per month
Police Senior Master Sergeant (PSMS)₱500 per month
Police Master Sergeant (PMSg)₱450 per month
Police Staff Sergeant (PSSg)₱450 per month
Police Corporal (PCpl)₱400 per month
Patrolman / Patrolwoman (Pat)₱400 per month

Clothing Allowance

This allowance is given annually to PNP personnel to support their uniform requirements. The budget amount depends on the personnel’s rank and position.

PNP members are required to wear uniforms daily, and to cover the cost of maintaining these uniforms; they receive a stipend. This stipend is charged at a rate of ₱200.00 per month for both officers and non-officers.

Regular Subsistence Allowance

All uniformed members of the PNP receive a stipend to support their daily meals, which is given to help offset their meal expenses. This stipend amounts to ₱150.00 per day or ₱4,500 per month.

Hazard Pay

Hazard Pay is an allowance given to compensate for the occupational hazards faced by PNP personnel due to the dangerous nature of their profession. Hazard Pay is fixed at ₱540.00 per month for all uniformed personnel.

Laundry Allowance

PNP uniformed personnel required to wear presentable uniforms for their regular public appearances, frequent attendance at ceremonies, and assignments to units/activities receive a laundry allowance. The rates for the laundry allowance are as follows:

  • Officers receive ₱60.00 per month, which is payable every month.
  • Non-Officers receive ₱30.00 per month, which is also payable every month.

This allowance is intended to support the personnel’s efforts to maintain a neat and professional appearance while in uniform.

Gratuity

The Medal of Valor is an honorific title awarded to PNP personnel who have demonstrated extraordinary bravery in the line of duty. Recipients of this award are entitled to a monthly gratuity of ₱20,000.

Personnel Economic Relief Allowance (PERA)

Personnel Economic Relief Allowance (PERA) is a monthly allowance of ₱500.00 given to all PNP uniformed personnel below the rank of Police Major, including PNPA cadets. Due to the increasing cost of living, an additional incentive of ₱1,500.00 is also provided, making the current PERA amount ₱2,000.00 per month.

Hospital Subsistence Allowance

Hospital Subsistence Allowance is an allowance provided to PNP uniformed personnel while they are confined in PNP hospitals and/or dispensaries. This allowance supplements their regular subsistence allowance, reflecting the cost of free daily meals provided to them. The amount of the allowance is ₱30.00 per day.

Civil Disturbance Control (CDC) Subsistence Allowance

Civil Disturbance Control (CDC) Subsistence Allowance is an additional allowance of ₱30.00 per day provided to PNP uniformed personnel engaged in Civil Disturbance Control operations. This allowance is given in addition to their daily subsistence allowance to support their meal requirements.

Training Subsistence Allowance

Training Subsistence Allowance is an additional payment or training emolument given to PNP uniformed personnel undergoing local training in the AFP, PNP training college, OJT, or a local educational institution.

This allowance is provided to support their professional or career advancement and is given in addition to their regular subsistence allowance. The rate for this allowance is ₱30.00 per day and is charged by the school for the course duration.

Combat Duty Pay (CDP)

PNP uniformed personnel involved in police operations are entitled to a predetermined monthly allowance of ₱3,000.00.

Combat Incentive Pay (CIP)

PNP uniformed personnel who actively participate in physical confrontations against insurgent, militant, and lawless elements are eligible for a daily combat allowance of ₱300.00 under the following conditions:

  • The operation must be a specific combat mission authorized by a Mission Order (Letter Order).
  • The personnel involved in combat must be part of the published task organization in the PNP Mission Order.
  • The total additional combat incentive pay for each individual should not exceed ₱3,000.00 per month.
  • The combat incentive pay is in addition to the ₱3,000.00 combat duty pay for qualified PNP uniformed personnel.

Radiation Hazard Pay

This is an additional pay given to PNP skilled personnel whose job requires exposure to radioactive elements beyond the average level. This allowance should not exceed 15% of the base pay authorized by rank.

Hazardous Duty Pay

A stipend is granted to PNP uniformed personnel exposed to specific occupational hazards or elements or undertaking hazardous jobs that pose a high risk of death, limb loss, or health deterioration. This pay equals 50% of the base pay authorized by rank.

Specialist Pay

This pay is intended for deserving PNP non-officer personnel who have shown proficiency and effectiveness through skills, training, experience, and knowledge in specific police duties and specialties but are not assigned to critical areas (to qualify for combat pay).

Sea Duty Pay

This pay is given to all PNP personnel assigned to PNP units activated for law enforcement duties in inland waters, coastal and territorial waters. PNP Maritime Command employees receive a monthly pay of 25% of their base pay at the end of each month or quarter.

Flying Pay

It is an allowance paid to PNP pilots and crew members who require routine and frequent aerial flights. The approved flying pay rate is 50% of their base pay, provided they meet the monthly flying time requirement of four (4) hours of aerial flight.

Capital Region Command (CAPCOM) Incentive Pay

It is an allowance based on the unique mission and functions of CAPCOM within its geographic region, Metro Manila. This is given to all PNP uniformed personnel assigned to CAPCOM, regardless of whether they are assigned to one of the five (5) Police District Commands. The regular allowance is ₱2.50 or ₱75.00 per month.

Special Clothing Allowance

This is a stipend given to uniformed PNP personnel who make regular public appearances or attend ceremonies and are assigned to units/activities that require them to wear a presentable uniform at all times. The allowance is ₱300 for PCOs and ₱150 for PNCOs. An additional sum is charged for maintenance, which is ₱80 for PCOs and ₱40 for PNCOs.

Initial Clothing Allowance (ICA)

It is a ₱20,000.00 allowance given to all PNP recruits joining the PNP for the first time, whether as PCO or PNCO.

Read Also:

Replacement Clothing Allowance (RCA)

After completing three years of consecutive service, starting from the year of enlistment, remuneration will be provided. The RCA rates will undergo the following modifications:

ParticularsFromTo
Patrolman₱10,827.00₱14,000.00
Patrolwoman₱11,655.00₱14,000.00

Burial Allowance

This is financial assistance provided to the family of a deceased PNP uniformed personnel without regard to the cause of death.

RANKAMOUNT
Police Brigadier General to Police General₱3,000.00
Police Major to Police Colonel₱2,500.00
Police Lieutenant to Police Captain₱2,000.00
PNP Cadet₱1,500.00
Non-Officer₱1,200.00

In addition to their regular and collateral allowances, PNP uniformed personnel are entitled to the following benefits:

Other Benefits

Anniversary Bonus

The Anniversary Bonus benefits PNP uniformed personnel who have completed at least one year of service in the PNP by the milestone year (starting from the 15th anniversary and every five years thereafter) and have no record of work-related offenses in the five years between milestones. The bonus amount must not exceed ₱3,000.00.

Mid-Year Bonus (13th Month Pay)

This bonus amounts to the equivalent of one (1) month’s basic salary as of May 15. It is granted to those who have rendered at least four (4) months of satisfactory service and are still employed as of the same date. The bonus will be released no earlier than May 15 of each year.

Year-End Bonus (14th Month Pay)

This benefit is granted in November of every year at the specified rates and is equivalent to one (1) month’s basic salary.

Performance Based Bonus (PBB)

The implementation of the enhanced PBB will take place in two phases and will range from one to two months of basic pay. The new PBB system will employ a progressive rate scheme, wherein the amount of PBB awarded increases proportionately to the degree of responsibility and contribution towards improving agency efficiency.

Productivity Enhancement Incentive (PEI)

Five Thousand Pesos (₱5,000) shall be given to eligible government employees to boost their productivity. The issuance of this amount shall not be earlier than December 15 of each year.

Rice Subsidy

This is a monthly monetary incentive equivalent to twenty (20) kilograms of rice or a total of Six Hundred Fifty Pesos (₱650.00).

Note: Please remember that these articles are for informational purposes only. We do not directly associate with the organizations mentioned in the articles.

Source: PhilippineGo

Scroll to Top